TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM - VIETNAM POST - lufa.com.vn

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM - VIETNAM POST

  • 28/04/2018
  • Dự án văn phòng

Các hạng mục nội thất LUFA Furniture cung cấp tại dự án gồm:

  • Khối văn phòng điều hành bao gồm cả văn phòng Tổng Công ty, văn phòng điều hành tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. LUFA Furniture cung cấp nội thất văn phòng cao cấp gồm toàn bộ hệ thống bàn làm việc, ghế văn phòng, hệ vách ngăn, tủ, hộc di động, …
  • Hệ thống bưu cục cấp 1-2-3 (bưu cục các cấp tỉnh, huyện, xã) trên cả nước, LUFA Furniture cung cấp toàn bộ hệ thống quầy giao dịch chuẩn theo bộ nhận diện thương hiệu của Vietnam Post.

Phòng khách Tổng Công ty

Nội thất khu vực hành lang

Nội thất khu vực sinh hoạt chung

Nội thất phòng họp Tông công ty

Nội thất hội trường

LUFA Furniture