TTC Building - lufa.com.vn

TTC Bulding

  • 14/02/2020
  • Dự án tiêu biểu

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Loại dự án: Đấu thầu

Tên dự án: Cao ốc văn phòng Tây Nam

Quy mô dự án: Phát triển tập đoàn SHB

Chủ đầu tư: Tập đoàn Thành Công.