Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

12/04/2018
Chúng tôi quan niệm rằng sự phát triển bền vững của LUFA Furniture gắn liền với sự hài lòng của khách hàng, đối tác, mang lại giá trị cho xã hội, thân thiện với môi trường sống.

LUFA sẽ là một doanh nghiệp thành công nhờ tầm nhìn và hành động theo tôn chỉ SPACE:

S: SOCIAL RESPONSIBILITY - Sản xuất, kinh doanh một cách có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng;
P: PIONEER - Tiên phong mọi mặt;
A: ART - Biến kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm thành nghệ thuật;
C: COMMITMENT - Chính trực trong cam kết;
E: ENTHUSIASM - Nhiệt huyết trong hành động. Chúng tôi không ngừng hoàn thiện theo các chuẩn mực mà chúng tôi theo đuổi một cách cụ thể, chính xác và đầy đam mê.

Chatfacebook